Compleet open ... en maximaal dicht

Dak- en gevelbanen moeten voldoen aan hoge eisen ten aanzien van slagregenveiligheid en waterdichtheid. Tegelijkertijd dienen zij hoog diffusie-open te zijn, zodat vocht snel en betrouwbaar naar buiten toe kan opdrogen.

De tot dusver beschikbare microporeuze banen voldeden slechts matig aan deze eisen. Nieuwe, vochtactieve banen met een porievrije, monolitisch functiefilm bieden een duidelijk hogere beschermingszekerheid voor bouwelementen.

Mikroporöse Bahn Grafik

Traditionele techniek: baan met microporiën

Bij traditionele PP-folies met microporiën ontsnapt waterdamp door uiterst kleine gaatjes naar buiten. Als er veel damp moet worden afgevoerd, vormt zich mogelijk een vochtfilm aan de binnenzijde van de baan. Het gevolg:
de baan wordt dichter. Er liggen schades op de loer. Het vochttransport naar buiten is een passief proces dat alleen werkt, wanneer er sprake is van een relatief hoog dampdeeldrukverschil. In moderne, uiterst geïsoleerde constructies kan dit niet altijd worden bereikt.

Mikroporöse Bahn Bild

Er is bescherming tegen water van buitenaf, omdat waterdruppels te groot zijn en door hun oppervlakspanning niet door de poriën heen kunnen. Bij slagregen of wanneer gebruikt houtmateriaal of oplosmiddel de oppervlakspanning verlagen, is het echter mogelijk dat aanzienlijke hoeveelheden water in de isolatie binnendringen en tot schades aan de constructie en schimmelvorming leiden.

Vergroting van een conventionele onderdakbaan. Tijdens de productie wordt de PP-folie gestretcht en wordt calciumcarbonaat toegevoegd. Zo ontstaan de gaatjes in het materiaal.

Porenfreie Bahn, aktiver Feuchtetransport

Monolitisch SOLITEX-membraan

Poriënvrije folies voeren vocht op actieve wijze af naar buiten - hoe meer het is, des te sneller het gaat. Hun diffusieweerstand daalt. Voor het transport is slechts een minimaal dampdeeldrukverschil vereist.

  • maximale bescherming tegen slagregen, waterzuil tot 10.000 mm
  • actief vochttransport
  • minimaal dampdeeldrukverschil vereist
  • vochtige baan wordt meer diffusieopen
  • geen tenteffect, als tijdelijke afdekking te gebruiken
Porenfreie Bahn Bild

De bijzonder bescherming tegen slagregen ontstaat, omdat er geen poriën aanwezig zijn. Hoge botsingssnelheden of een verminderde oppervlakspanning van waterdruppels vormen bij het SOLITEXonderdaksysteem geen probleem.

Dezelfde microscopische vergroting van een monolitische, porievrije
SOLITEX-membraan.