Luchtdichtingsbaan voor dakrenovatie van buitenaf

Voordelen

  • Eenvoudige realisatie van luchtdichte oppervlakken: wordt vlak over spanten en isolatie gelegd
  • Droge en beschermde constructies door actief vochttransport
  • Snelle en veilige verlijming door geïntegreerde connect-zelfkleefzones in de langsrichting van de baan
  • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Geschikt als weerbestendige luchtdichte folie voor dakrenovatie van buitenaf bij volledige isolatie van de bestaande vakwerkspanten. Wordt aangebracht tussen de isolatie op de spanten en een extra isolatielaag van flexibele hout- en cellulosevezelplaten, hennep, minerale wol of steenwol.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassing

Met DASAPLANO 0,50 kan bij energetische dakrenovatie van woon- of bedrijfsgebouwen met woongebruik van buiten af de voor een optimale werking en veiligheid van een thermische isolatieconstructie vereiste luchtdichtheid worden gerealiseerd.
In de regel voldoet de luchtdichtheid van bestaande constructies niet aan de huidige vereisten.
De DASAPLANO banen verhinderen dat vochtigwarme lucht vanuit de verwarmde binnenruimte naar binnen stroomt en aldus het gevaar van schadelijke condensvorming.
Met haar conform EN 12114 geteste luchtdichtheid maakt DASAPLANO naleving mogelijk van DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180 en de actueel geldende Duitse EnEV (EnergieEinspar Verordnung).

1:1-renovatieoplossing

Als er een dakisolatie moet worden geplaatst, waarvan de isolatiedikte gelijk is aan de isolatie tussen de spanten, kan de achterventilatieruimte compleet met minerale- of steenwol worden opgevuld.
Als materiaal voor de dakisolatie kunnen bij de DASAPLANO 0,50 connect alle zachte resp. vezelvormige isolatiestoffen, zoals steenwol, minerale wol, cellulosevezel, vlas of hennep, worden toegepast.
De afsluiting langs de bovenzijde van de isolatieconstructie geschiedt dan met een diffusieopen onderdakbaan (bijv. SOLITEX MENTO).
Indien er uitsluitend houtvezel- onderdakplaten (zonder extra onderdakbaan) bij de 1:1-oplossing zijn gepland, kan ook de DASAPLANO 0,01 connect worden toegepast.

1:1-oplossing

Bovenisolatie met minerale wol, cellulose of hennep minstens van gelijke dikte als de tussenspantisolatie

  1. Optioneel: Onderdakbaan (μd ≤ 0,10 m), bijv. pro clima SOLITEX MENTO 3000
  2. matvormige isolatie op de spanten, bijv. hout- en cellulosevezel, hennep of minerale wol
  3. DASAPLANO 0,50 connect
  4. vezelvormige vakisolatie
  5. evt. installatievlak
  6. binnenbekleding

Bouwelementen zonder chemische houtconserveringsmiddelen

In overeenstemming met de vereisten van DIN 68800 is het gebruik van chemische houtconserveringsmiddelen niet toegestaan in ruimtes waar mensen langere tijd verblijven.
In werkplaatsen geldt dit alleen voor zover technisch haalbaar.
Met DASAPLANO 0,50 connect in combinatie met de zeer diffussieopen SOLITEX onderdak- en onderspanfolies kan ook aan deze eis worden voldaan.

Kan als tijdelijke afdekking worden gebruikt

Bij gebruik als luchtdichtingsbaan bij 1:1-renovatie kan DASAPLANO 0,50 connect max. 14 dagen weersbestendig als tijdelijke afdekking worden gebruikt.
Deze vermindering van de weersbestendigheidsperiode is vereist, omdat de baan in deze gevallen naast bescherming van de constructie tijdens de bouwfase ook nog de functie vervult van luchtdichtheidslaag en zorgt voor de vochtregulering.
Wordt de constructie zonder de vereiste buitendakse isolatie tijdens het koude seizoen langere tijd aan de weersinvloeden blootgesteld, kan dit leiden tot een verhoogde condensvorming.
De dakhelling moet min. 14° bedragen.
Bij het leggen en verlijmen dienen de regelgevingseisen van de Duitse dakdekkersorganisatie (ZVDH) in acht te worden genomen.
De banen moeten bij gebruik als tijdelijke afdekking bovendien mechanisch worden geborgd.
Nageldoorvoeren kunnen met de afdichtingsband TESCON NAIDECK mono worden afgedicht, wanneer dit tijdens de bouwfase vereist is.
De band wordt op de tengellat verlijmd.
Door de invloed van regen kunnen donkere vlekken ontstaan op de baan. Deze hebben geen gevolgen voor de hoge waterdichtheid en de werking van het inwendige membraan.

Tip
Max. 7 dagen weersbestendig bij gemiddelde temperaturen overdag die lager zijn dan 10 °C.

Regels van de ZVDH

De productgegevensbladen van de Duitse unie van dakdekkersbedrijven (ZVDH) bevatten informatie over tijdelijke afdekkingen.
Volgens deze bladen dienen eenvoudige onderdak- en onderspanfolies alleen nog als aanvullende bescherming tegen regen onder de definitieve dakbedekking – maar niet als tijdelijke afdekking.
Indien een onderspan- of onderdakbaan ook als tijdelijke afdekking dienst moet doen, moet deze gecertificeerd zijn als bestand tegen slagregens en moet aan hogere eisen ten aanzien van de veroudering worden voldaan.
Tevens dient de fabrikant geschikt toebehoren aan te bieden.
pro clima voldoet met de DASAPLANO 0,50 connect aan de verhoogde eisen en biedt met de allround- kleefband TESCON VANA, de aansluitlijm ORCON F en de nagelafdichtband TESCON NAIDECK mono een compleet systeem voor veilige onderdakbanen en tijdelijke afdekkingen conform de eisen van de ZVDH.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De dampdiffusieweerstand van DASAPLANO 0,50 connect is zo gekozen dat er bij een normale luchtvochtigheid binnenshuis ook in badkamers en keukens geen vocht in de isolatielaag condenseert.
DASAPLANO 0,50 connect kan op de bouwplaats worden gebruikt zonder al te veel stuc- of nat-in-natwerk.

Kwaliteitswaarborging

Een luchtdichtheidsmeting is een extra kwaliteitscontrole tijdens de bouw die wordt uitgevoerd met behulp van overdruk en kunstmatige rook. Het gebouw wordt in overdruk gebracht en aan de binnenkant met een rookmachine vol rook gezet. Aan de buitenkant kunnen vervolgens eventuele luchtlekkages worden opgespoord en verholpen. De folie moet van tevoren stevig genoeg mechanisch zijn bevestigd. Verlijmingen en aansluitingen moeten daarom zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het renoveren van daken is het uitermate belangrijk dat constructies tot in detail worden ontworpen en gerealiseerd. Dit geldt in het bijzonder voor aansluitingen op de dakvoet en de gevel.
Deze kwaliteitscontrole tijdens de bouw vervangt niet de laatste luchtdichtheidsmeting zoals bedoeld in het Gebäudeenergiegesetz (GEG, Duitse wet energiebesparing) of de eisen die de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Duitse financieringsinstelling voor economische ontwikkeling) stelt aan het bepalen van het aantal luchtwisselingen per uur (nL50-waarde).

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.