Renovatie met flexibele vezelvormige isolatiematerialen

Monolitische technologie zorgt voor betrouwbaarheid

Idealiter ligt de luchtdichtingslaag aan de binnenzijde van de isolatie. Wanneer er uitsluitend flexibele isolatiematerialen worden toegepast (bijv. glas- of steenwol), dan kan bij de 1:1-renovatiesoplossing een luchtdichtingsbaan met speciale eigenschappen ook naar het midden van de isolatie verschoven worden.
Belangrijk is dan echter wel de keuze van de geschikte baan. Door de bouwfysisch veeleisende situatie zouden membranen op basis van een monolitische functionele folie met actief vochttransport, zoals in DASAPLANO 0,50 connect, moeten worden toegepast. Deze baan is luchtdicht en licht diffusieremmend en in deze constructies door de poriënvrije functionele folie betrouwbaar voor een actief vochttransport en daarmee als bescherming voor het thermisch geïsoleerde bouwelement.

Poriënvrij membraan – actief vochttransport

De werking van DASAPLANO 0,50 connect verhindert het neerslaan van condensatiewater in het vezelvormige buitendakse isolatiemateriaal – kepers en isolatie blijven droog.
Optimaal bij renovatie van buitenaf: dankzij de poriënvrije functionele folie is de baan uiterst slagregenbestendig. Hoge botsingssnelheden of een verminderde oppervlaktespanning van waterdruppels zijn bij DASAPLANO 0,50 connect geen probleem.Techniek-hotline