Afbeeldingengalerij verwerking

1. Baan aanbrengen

Baan evenwijdig aan de dakvoet uitrollen en op een afstand van 10-15 cm in het overlappingsbereik (tegen vocht beschermd) bevestigen met min. 10 mm brede en min. 8 mm lange verzinkte tackernieten.
Baan ca. 4 cm over aangrenzende bouwelementen heen leggen, zodat hier later een winddichte aansluiting mogelijk is.

2. Banen overlappen

De banen elkaar ca. 10-15 cm laten overlappen.
De opgedrukte markering dient daarbij als oriëntatie.

3. Overlapping verlijmen

Ondergrond reinigen (droog, stof-, siliconen- en vetvrij) en evt. verlijmingstest uitvoeren.
Systeemkleefband TESCON VANA centrisch op de overlapping positioneren en stap voor stap onbelast en plooivrij verlijmen.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

3a. connect-verlijming

Het verlijmen van de baanoverlapping gebeurt bij connect-banen aan de hand van de twee geïntegreerde zelfklevende strips.

3b. connect-verlijming

Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

4a. Uitvoering van de nok / hoekkeper

Leid bij volledig geïsoleerde dwarsdoorsneden de banen over de nok/graat en bevestig deze met klemmen in het gebied van de contralat.
De overlapping met de daaronder liggende baan moet minimaal 10–15 cm zijn.

4b. Uitvoering van de nok / hoekkeper

Vervolgens luchtdicht verlijmen met systeem-kleefband TESCON VANA.
Als alternatief kan er een brede strook TESCON VANA over de nok worden verlijmd.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.

5. Aansluiting dakvoet

Leid de baan op de gootplaat resp. gootstrook en verlijm deze plooivrij met de geïntegreerde, zelfklevende zone (bij connect-banen), de dubbelzijdige kleefband DUPLEX of de systeemkleefband TESCON VANA.

6a. Aansluiting op ruwe of minerale ondergronden

Breng op ruwe muurkappen eerst een effen cementering aan.
Reinig de ondergrond.
Breng een lijmrups (min. d = 5 mm) van systeemlijm ORCON F aan.

6b. Aansluiting op ruwe of minerale ondergronden

Plaats de baan met een uitzettingslus en druk deze zachtjes in de ORCON lijm (niet platdrukken).

7. Aansluiting dakvenster

Sluit SOLITEX banen aan op gladde oppervlakken, zoals dakramen, schoorstenen, buizen en andere dakinbouw- componenten, aan de hand van systeemkleefband TESCON PROFECT of met de universele kleefband TESCON VANA.

8. Montage van een waterafstoter

Boven het dakinbouwelement een lat met zijdelingse afschuining en met TESCON VANA op de baan verlijmen.
Voer de waterafstoter zodanig uit dat vochtigheid door een onderbroken contralat naar het volgende, aangrenzende veld zonder dakinbouwelement wordt geleid.

9. Nageldichting

Voor het realiseren van een blijvende afdichting moet de nageldichtingsband TESCON NAIDECK tussen de tengellatten en de SOLITEX baan worden ingebouwd.