Afbeeldingengalerij verwerking: Onderlaag achteraf van binnenaf aanbrengen

Toepassingsprincipe

»Verplaatsbare« lat vormt een kiel naar buiten en voert eventueel binnengedrongen water in het midden van het veld (weg van de kepers) naar de dakgoot.

Tengelwerk

Bevestig aan de zijkant een lat (min. 2 cm hoog, bijv. 2,5 x 4).
Schroef in het midden van het vakwerk een »zwevende« lat (bijv. 4 x 6) van 1,5 tot 2 cm dik aan het tengelwerk.

Folie leggen

Plaats SOLITEX per vak in de lengterichting of dwars.
Let op een watergeleidende overlapping.

Vastzetten en watergeleiding

Fixeer aan de zijkant met betengeling.
Alternatief: DASATOP FIX.
Zorg voor een ontwatering over de dorpel naar het dakgootgebied.

Klaar

Gereed vanaf de binnenkant achteraf ingebouwd onderdak.

Afwerken

Isoleer vervolgens het vakwerk.
Monteer het luchtdichtingsvlak, bijv. INTELLO, maak de binnenbekleding.
Klaar.