Gewapende, intelligente Hydrosafe® (vochtvariabele) damprem van bouwpapier

Voordelen

 • Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
 • Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie
 • Geschikt voor alle vezelvormige isolatiematerialen (ook inblaas­isolatie)
 • Ecologische oplossing voor afdichting van de bouwschil
 • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in combinatie met alle vezelvormige isolatie (incl. inblaas­isolatie) in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, schuine en groendaken, conform de vooraf gemaakte berekening.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassing

De damprem- en luchtdichtingsbaan pro clima DB+ kan als binnenbegrenzing van de thermische isolatie worden toegepast:

 • in dak, wand, plafond en vloer,
 • bij renovatie van buitenaf:
  kuipvormige inbouw in het spantvak,
 • in woon- en bedrijfsgebouwen met niet blijvend verhoogde ruimteluchtvochtigheid,
 • in woon- en bedrijfsgebouwen met woongebruik in alle ruimten, zoals woon- en slaapruimten, keukens en badkamers,
 • in buiten diffusieopen evenals in buiten diffusiedichte constructies,
 • bij hoge eisen aan de ruimteluchtkwaliteit

Gebruik vezelvormige isolatiematerialen

Om de vochtvariabele eigenschappen van de DB+ optimaal tot hun recht te laten komen, moet vocht naar de damprem kunnen trekken.
Bij diffusieopen thermische isolatiematerialen, zoals cellulose, vlas, hennep, houtvezel, minerale wol, etc. is dat gegarandeerd en deze zijn om die reden aan te bevelen.
Het gewicht van het isolatiemateriaal moet door geschikte binnenbekledingen of dwarslatten op een afstand van max. 65 cm worden opgenomen.
Wanneer bij gebruik van mat- en plaatvormige isolatiematerialen moet worden uitgegaan van planmatige trekbelasting op de kleefbandverbindingen, bijv. ten gevolge van het gewicht van het isolatiemateriaal, moet op de verlijmde baanoverlapping een steunlat worden aangebracht.

Gebruik bij constructies die aan de buitenzijde diffusiedicht zijn volhouten beschotten

In buiten diffusiedichte constructies mogen onder de dakisolatie geen houtderivaatplaten (bijv. OSB- of gelaagde platen) worden toegepast.
Het gebruik van volhouten beschotten is mogelijk.
Bij beschotten van houtderivaatplaten dient het systeem INTELLO te worden toegepast.
Bij renovatie van buitenaf dient het systeem INTELLO X te worden toegepast.

Gebruik diffusieopen binnenbekleding

Om vochtvariabele dampremmen hun volle werking te laten ontplooien, mogen er aan de binnenzijde van de thermische isolatie geen diffusieremmende lagen zoals zoals OSB- of gelaagde platen - worden aangebracht.
Geschikt zijn bekledingen bestaande uit gipsplaten of profielschroten.

Bescherm het luchtdichtingsvlak

Zijn er geen binnenbekledingen gepland, dient de baan tegen langdurige zonnestraling te worden beschermd.
Op vlakken zonder directe inwerking van zonlicht kan daarvoor de pro clima INTELLO X worden toegepast.
Deze heeft een verhoogde UV-bescherming en biedt een hoge bescherming tegen mechanische beschadigingen.

De correcte inbouw

Om de vorming van dooiwater te vermijden dient de damprem- en luchtdichtingslaag direct na het inbouwen van mat- of plaatvormige isolaties te worden afgewerkt.
Inblaasisolaties dienen onmiddellijk na de luchtdichte verlijming van de baan te worden ingebracht.
Daarbij zo nodig stap voor stap te werk gaan.
Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.
Te hoge relatieve luchtvochtigheid snel en consequent afzuigen.
Evt bouwdroger plaatsen!

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

De diffusieweerstand van DB+ is zodanig ingesteld dat ook bij hogere ruimteluchtvochtigheid een toereikende bescherming van het bouwelement is gewaarborgd.
Deze kan bijv. optreden door constructieve oorzaken of door een kortstondig hogere luchtvochtigheid, bijv. in badkamers of keukens.
Principieel moet constructief veroorzaakt vocht snel via de raamventilatie uit het bouwwerk kunnen ontwijken.
In de winter kunnen bouwdrogers de droging versnellen.
Daardoor worden langdurige hoge relatieve luchtvochtigheden (LV) vermeden.

Bouwfase: Hydrosafe®-waarde (70/1,5-regel)

Om constructies die tijdens de bouw aan een verhoogde relatieve luchtvochtigheid zijn blootgesteld te beschermen tegen binnendringend vocht, moet een damprem met een Hydrosafe®-waarde van 1,5 m worden gebruikt.
De Hydrosafe®-waarde geeft aan hoe dampdicht een intelligente damprem nog is bij een gemiddelde luchtvochtigheid van 70%. Er is sprake van een gemiddelde luchtvochtigheid van 70% als de luchtvochtigheid binnen bijvoorbeeld 90% bedraagt en de luchtvochtigheid in het vakwerk 50%. Dit is het geval bij het aanbrengen van een dekvloer of het pleisteren van wanden.
De vereiste μd-waarde (sd) van > 1,5 m en < 2,5 m ligt vast in de norm DIN 68800-2 en wordt nader beschreven in de 70/1,5-regel.
DB+ voldoet ruim aan deze eisen.

Kwaliteitswaarborging

Voor het bouwschadepreventiepotieel van de thermische isolatieconstructie is de luchtdichtheid van doorslaggeven belang.
pro clima adviseert controle van de luchtheid van het luchtdichtingsvlak en lekkadetectie resp. -reparatie bijv. met een BlowerDoor.

Bij renovatie van buitenaf:
Een luchtdichtheidsmeting is een extra kwaliteitscontrole tijdens de bouw die wordt uitgevoerd met behulp van overdruk en kunstmatige rook. Het gebouw wordt in overdruk gebracht en aan de binnenkant met een rookmachine vol rook gezet. Aan de buitenkant kunnen vervolgens eventuele luchtlekkages worden opgespoord en verholpen. De folie moet van tevoren stevig genoeg mechanisch zijn bevestigd. Verlijmingen en aansluitingen moeten daarom zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het renoveren van daken is het uitermate belangrijk dat constructies tot in detail worden ontworpen en gerealiseerd. Dit geldt in het bijzonder voor aansluitingen op de dakvoet en de gevel.
Deze kwaliteitscontrole tijdens de bouw vervangt niet de laatste luchtdichtheidsmeting zoals bedoeld in het Gebäudeenergiegesetz (GEG, Duitse wet energiebesparing) of de eisen die de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Duitse financieringsinstelling voor economische ontwikkeling) stelt aan het bepalen van het aantal luchtwisselingen per uur (nL50-waarde).

Bewijs van duurzaamheid

De Europese norm voor dampremmen (DIN EN 13984) voorziet momenteel niet in een procedure die het verloop en de duurzaamheid van vochtvariabele eigenschappen aantoont.
Hierdoor kunnen volgens deze norm alleen dampremmen met constante diffusieweerstanden worden gecontroleerd.
Daarom is de bestendigheid tegen veroudering van de vochtvariabiliteit van DB+ aangetoond middels een procedure van een onafhankelijke commissie van deskundigen van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt).
Daarbij werd de veroudering van de dampremfolie onder aanzienlijk zwaardere omstandigheden (hogere temperatuur en dubbele verouderingsperiode) versneld dan voorgeschreven in DIN EN 13984.
Bovendien werden bij de evaluatie de toegestane afwijkingen van de verouderde diffusieweerstanden ten opzichte van de niet verouderde duidelijk verscherpt ten opzichte van de Europese norm.
DB+ beschikt hierdoor over de algemene bouwvergunning van het Duitse Instituut voor Bouwtechniek DIBt (met goedkeuringsnummer Z-9.1-852), zoals vereist door DIN 68000-2 voor dampremmen met vochtvariable diffusieweerstand.

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.