De constructiedetails in de pro clima database met CAD-tekeningen van detailoplossingen zijn algemene planningssuggesties. Ze geven schematisch weer hoe aansluitingen lucht- en winddicht kunnen worden uitgevoerd. Deze tekeningen zijn vertaald van het Duits naar het Engels, maar baseren nog steeds op onze productaanbevelingen voor de Duitse markt. Sommige producten zijn niet op alle markten verkrijgbaar. Neem contact op met onze buitendienst in Nederland of uw lokale distributeur. In een paar gevallen zijn de constructiedetails aangepast om rekening te houden met typische dakconstructies in Groot-Brittannië en Ierland.

Het is de verantwoordelijkheid van planners en uitvoerders om te controleren of de tekeningen volledig en geschikt zijn voor hun bouwproject. Alle richtlijnen en aannames moeten aan de lokale omstandigheden worden aangepast of daarop worden afgestemd. Aangrenzende constructies zijn deels schematisch weergegeven. Volg de technische richtlijnen in toelichtingsbladen, branchevoorschriften en normen.

De constructiedetails van pro clima zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen worden gebruikt voor informatie- en planningsdoeleinden. Elk ander gebruik is niet toegestaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MOLL bauökologische Produkte GmbH.

De constructiedetails zijn ontwikkeld naar beste weten en geweten volgens de op dat moment geldende stand der techniek en in overeenstemming met de toen geldende toepassings- en verwerkingsaanbevelingen van pro clima. Wijziging van de aanbevolen constructies evenals de verdere ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de detailoplossingen onder voorbehoud. We informeren u graag over de actuele stand der techniek op het moment dat u gaat plannen.