Betrouwbare oplossingen voor afdichting van de gebouwschil

»Intelligente« dichtingsbanen voor binnen en buiten, lijmen, kleefbanden en speciale toebehoren zorgen voor betrouwbare systeemoplossingen voor het afdichten van de gebouwschil.

Thermografie

De optimale isolatieconstructie

Waar­mee moet men re­ke­ning hou­den om een iso­la­tie­con­struc­tie ef­fi­ciënt te la­ten wer­ken en bouw­scha­de en schim­mel waar mo­ge­lijk te ver­mij­den?
meer

INTELLO

INTELLO

Vakisolatie: maximale bescherming tegen bouwschade en schimmel. Met de duitse DIBt-goedkeuring.

meer

 

NIEUHEIDEN

pro clima Nieuwigheden

Het jaar is nog maar net begonnen, maar wij hebben alweer een aantal gloednieuwe oplossingen voor een nog betere afdichting van bouwschillen.

meer
Systeemgarantie

Systeemgarantie

Over hoe om­vang­rijk de pro cli­ma Sys­teem-ga­ran­tie in con­cre­te ge­val­len uit­pakt, leest u hier.

hotline

Techniek-Hotline

En­gi­neers die thuis zijn in de bouw en hout­bouw ge­ven u snel, een­vou­dig en des­kun­dig ad­vies.

Seminaries

pro clima seminars

Voor meer be­trouw­baar­heid bij ont­werp, ad­vies en uit­voe­ring: het pro cli­ma bij- en na­scho­lings­pro­gram­ma.