Gewapende, vochtvariabele (Hydrosafe®) damprem voor alle vezelvormige isolatiematerialen

Voordelen

  • Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel dankzij vochtvariabele diffusieweerstand met meer dan 100-voudige spreiding
  • Kan worden gecombineerd met alle isolatiematerialen uit vezels (ook inblaas­isolatie)
  • Langdurige bescherming: werking officieel getest en bevestigd (ETA-18/1146)
  • Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie
  • Als beste getest door de Duitse Stiftung Warentest (4/2012)
  • Eenvoudig te verwerken: dimensiestabiel, geen splijten of verder scheuren
  • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, schuine en groendaken, conform de vooraf gemaakte berekening.

Verwerkingsaanwijzingen

Video: Toepassing - Isolatie tussen de spantbenen

Randvoorwaarden

INTELLO en INTELLO PLUS moeten met de foliezijde (tekst) naar de verwerker wijzend worden aangebracht. Zij kunnen strak en zonder doorhangen overlangs en dwars op op de dragende constructie, bijv. spanten, worden aangebracht. Bij horizontaal aanbrengen (dwars ten opzichte van de dragende constructie) is de afstand van de dragende constructie tot maximaal 100 cm beperkt. Na het aanbrengen moet aan de binnenkant een dwars lopende betengeling op een afstand van max. 50 cm het gewicht van het isolatiemateriaal dragen.

Wanneer bij gebruik van mat- en plaatvormige isolatiematerialen moet worden uitgegaan van planmatige trekbelasting op de kleefbandverbindingen, bijv. ten gevolge van het gewicht van het isolatiemateriaal, moet op de verlijmde baanoverlapping een steunlat worden aangebracht. Als alternatief kan de kleefband op de overlapping extra met dwars lopende kleefbandstroken op een afstand van telkens 30 cm worden geborgd.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooivrij aangebrachte dampremmen. Als er sprake is van een relatief hoge luchtvochtigheid (bv tijdens de bouwfase) dan dient men permanent te ventileren om dit vocht te verdrijven. Af en toe ventileren is niet voldoende om grote hoeveelheden vocht af te voeren. Zo nodig plaatst men bouwdrogers.

Om de vorming van condensatievocht te voorkomen dient de luchtdichte verlijming van INTELLO PLUS onmiddellijk na het inbouwen van de mat- en plaatvormige isolatiematerialen te geschieden. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

Aanvullend advies voor inblaas­isolatie INTELLO PLUS kan ook als begrenzende laag voor alle soorten inblaas­isolatie dienen. Uw wapening zorgt voor een geringe rekking bij het inblazen. Het aanbrengen in de lengte op de dragende constructie biedt het voordeel, dat de verbinding zich op een vaste ondergrond bevindt en daardoor beschermd is.
Om de vorming van condensatievocht te vermijden dient de inblaas­isolatie onmiddellijk na het aanbrengen van het luchtdichtingsvlak te worden aangebracht. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.