Afbeeldingengalerij verwerking

1a. Monteer de dakvoetlijst

Als de dakvoetlijsten overlangs worden geplaatst, moeten eerst de afdichtingsstroken SOLITEX WELDANO-S parallel aan de dakvoet worden gelegd (onderkant moet nauw aansluiten op beschotrand).

1b. Monteer de dakvoetlijst

2a. Baan leggen en overlappen

Baan evenwijdig aan de dakvoet uitrollen en op een afstand ca. 2 cm afstand van de rand van de baan bevestigen met min. 10 mm brede en min. 8 mm lange verzinkte bevestigingsnieten of draadnagels met brede kop.
Leg de baan naar omhoog, parallel met de daklijst, tot aan de bovenkant van de tengellat of de windveer.

2b. Baan leggen en overlappen

Laat de banen minstens 10 cm overlappen.
De opgedrukte markering dient als oriëntering.

3a. Overlapping met zwellasmiddel WELDANO TURGA

Plaats de kwast van de penseelfles tussen de overlapping van de lasnaad en breng het zwellasmiddel aan.
Oefen daarbij slechts lichte druk uit op de penseelfles.
De effectieve voegbreedte (het bevochtigde oppervlak) moet minstens 3 cm breed zijn en moet zich uitstrekken tot aan de rand van de overlappende baan.

3b. Overlapping met zwellasmiddel WELDANO TURGA

Aan de rand van de lasnaad moet het zwellasmiddel er een beetje uitstromen om ervoor te zorgen dat ook de rand wordt gelast.
Verwijder overtollig zwellasmiddel met een doek.

4. Overlapping stevig aanwrijven en controleren

Druk de banen direct en zonder plooien op elkaar en wrijf ze vast (bijv. met de siliconenroller pro clima ROLLFIX).
Controleer de lasnaad vervolgens op lekkages (bijv. met een spijker of een potloodpunt).

5a. Alternatief: Overlapping vastlassen met een heteluchtpistool

Steek het mondstuk van het heteluchtpistool tussen de overlapping van de lasnaad en beweeg ermee langs de rand.
De effectieve voegbreedte moet minstens 2 cm breed zijn en moet zich uitstrekken tot aan de rand van de overlappende baan.

5b. Alternatief: Overlapping vastlassen met een heteluchtpistool

Druk de banen direct en zonder plooien op elkaar en wrijf ze vast (bijv. met de siliconenroller pro clima ROLLFIX).
Controleer de lasnaad vervolgens op lekkages (bijv. met een spijker of een potloodpunt).

6a. Aansluiting dakvoet

Plaats de onderdakbaan en las deze aan de bovenkant van de dakvoetlijst vast met WELDANO-S.
Reinig de dakvoetlijst en verlijm de onderkant van de onderdakbaan met ORCON CLASSIC.

Als er een dakvoetlijst met PVC-laag wordt gebruikt, kan deze eventueel rechtstreeks homogeen op de onderdakbaan worden gelast.
Controleer dit voordat u met de werkzaamheden begint.

6b. Let op de UV-bescherming in de buurt van de dakvoet!

Plaats de volvlaks klevende aansluitstrook SOLTEMPA op de aansluit.

7. Vorming kilkeper

Leg eerst een baan in de lengterichting in de kilkeper.
Las vervolgens de horizontaal verlopende banen met 10 cm overlapping winddicht en watergeleidend vast op de baan in de kilkeper.

8. Tengellat niet geïntegreerd

Als de tengellat aan de bovenkant van de baan wordt aangebracht en/of de baan tijdens de bouwfase wordt gebruikt als tijdelijke afdekking/bouwfaseafdichting dan moet onder de tengellat de systeemnagelafdichtingsband TESCON NAIDECK mono worden toegepast.

9. Tengellat geïntegreerd

Plaats de afdichtingsstrook SOLITEX WELDANO-S over de tengellat en las deze aan beide kanten vast op de onderdak baan.
De tengellatten moeten droog en afgeschuind zijn.
Als alternatief kan de onderdakbaan ook direct over de tengellatten worden geleid.

10a. Bij hellende daken: Aansluiting van buisdoorvoeren

Reinig de buis die u wilt afdichten.
Trek WELDANO ROFLEX over de buis en ...

10b. Bij hellende daken: Aansluiting van buisdoorvoeren

... las de afdichtflens vast op de onderdakbaan (zwellasmiddel of heteluchtpistool).
Druk de aansluiting stevig aan en controleer op lekkages.

10c. Bij hellende daken: Aansluiting van buisdoorvoeren

Verlijm de buismanchet met TESCON VANA aan de bovenkant op de buis.

10d. Bij hellende daken: Aansluiting van buisdoorvoeren

Tip:
Vergroot de WELDANO ROFLEX met een stuk baan bij grote ventilatiepannen.

11a. Bij schuine daken: Aansluiting van buisdoorvoeren

Las de manchet aan de rand vast met het zwellasmiddel WELDANO TURGA of hete lucht.
De effectieve voegbreedte (het bevochtigde oppervlak) moet minstens 3 cm breed zijn en moet zich uitstrekken tot aan de rand van de WELDANO ROFLEX PLUS.
Rol de manchet stevig aan.

11b. Bij schuine daken: Aansluiting van buisdoorvoeren

Maak de aansluitstrook SOLITEX WELDANO-S passend voor de helling van het dak en de buisdiameter.

11c. Bij schuine daken: Aansluiting van buisdoorvoeren

Breng de aansluitstrook aan rondom de buis en las het op elkaar en op de aansluitflens van de manchet met WELDANO TURGA.
Rol de verbinding goed aan.

11d. Bij schuine daken: Aansluiting van buisdoorvoeren

Verlijm de aansluitstrook SOLITEX WELDANO-S ook met de buis in het overlappende gedeelte van de aansluitstrook met pro clima TESCON VANA.

12a. Bij hellende daken: Aansluiting op doorstekende delen (bijv. schoorsteen)

Reinig de ondergrond.
Las het element aan alle kanten telkens met een strook SOLITEX WELDANO-S en een systeemvormdeel WELDANO INVEX watergeleidend en zonder plooien vast op de onderdakbaan (met behulp van zwellasmiddel of heteluchtpistool).
Druk de aansluiting stevig aan en controleer op lekkages.


Breng bij dakvensters de afdichting aan tot aan de bovenkant van het kozijn.
Maak de binnenhoeken op eenzelfde manier met het systeemvormdeel WELDANO INCAV.

13b. Bij schuine daken: Aansluiting op doorstekende delen (bijv. schoorsteen)

Leg de folie met een uitzettingslus in de lijmlaag.
Druk de lijm daarbij niet helemaal plat, zodat bewegingen kunnen worden opgevangen.

14. Montage van een waterafvoer

Maak boven de dakinbouw een waterafvoer met schuin lopende balken en verlijm deze op de baan.
Zorg ervoor dat de afvoer het water via een onderbroken tengellat naar de volgende aangrenzende sectie zonder inbouw afvoert.

15. Aansluiting op dakvensters

Gebruik SOLITEX WELDANO om het dakvenster rondom tot aan de bovenkant van het kozijn af te dichten.
Las de banen in de hoeken vast met het zwellasmiddel WELDANO TURGA.

16. Aansluiting op dakvensters

Verlijm SOLITEX WELDANO op het kozijn TESCON VANA van pro clima.
Klaar.