Luchtdichtingsbaan voor dakrenovatie van buitenaf

Voordelen

 • Eenvoudige realisatie van luchtdichte oppervlakken: wordt vlak over spanten en isolatie gelegd
 • Droge en beschermde constructies door actief vochttransport
 • Bescherming tijdens de bouwfase: geschikt als tijdelijke afdekking
 • Snelle en veilige verlijming door geïntegreerde connect-tape in de langsrichting van de baan
 • Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Toepassing

Geschikt als weerbestendige luchtdichte folie voor dakrenovatie van buitenaf bij volledige isolatie van de bestaande vakwerkspanten. Wordt aangebracht tussen de isolatie op de spanten en een extra isolatielaag van houtvezelonderdakplaten. Toepassing in het kader van renovatieoplossingen van pro clima en van goedgekeurde renovatieoplossingen van fabrikanten van houtvezelplaten.

Ontwerp- en constructie aanwijzingen

Toepassing

Met DASAPLANO 0,01 connect kan bij energetische dakrenovatie van woon- of bedrijfsgebouwen met woongebruik van buiten af de voor een optimale werking en veiligheid van een thermische isolatieconstructie vereiste luchtdichtheid worden gerealiseerd.
In de regel voldoet de luchtdichtheid van bestaande constructies niet aan de huidige vereisten.
De DASAPLANO-banen verhinderen de instroom van vochtige warme lucht vanuit de verwarmde binnenruimte.
Daarmee wordt het gevaar op schadelijke condensvorming voorkomen.
Met een conform DIN EN 12114 geteste luchtdichtheid maakt DASAPLANO het mogelijk om te voldoen aan DIN 4108-7, RE 2020, SIA 180 en de actueel geldende Duitse EnEV (EnergieEinsparVerordnung).

DASAPLANO wordt aangebracht boven de spanten onder een aanvullende extra isolatie op de spanten bestaande uit houtvezelplaten voor:

 • Renovatieoplossingen van pro clima en
 • Door fabrikanten van houtvezelplaten geautoriseerde renovatieoplossingen

2:1-renovatieoplossing met gipsplaten of pleisterlagen op lichte houtwolplaten binnen

De 2:1-oplossing is speciaal ontwikkeld voor renovaties met DASAPLANO 0,01 connect.

 • Bij deze aanpak wordt eerst de achterventilatieruimte tussen de aanwezige spanten tot aan de bovenkant van de spanten opgevuld met een vezelvormige warmte-isolatiemateriaal (type maakt niet uit). Als de bestaande isolatie gemakkelijk kan worden samengedrukt, moet deze nieuwe isolatielaag één diktemaat groter worden gekozen dan vereist.
 • Na het leggen en verlijmen van de luchtdichtingsbaan DASAPLANO 0,01 connect wordt er een houtvezelplaat geplaatst als buitenste afsluiting van de isolatieconstructie.
 • Optioneel kan daarnaast een onderdakbaan met een μd-waarde van max. 0,10 m worden aangebracht, bijv. een product uit de SOLITEX MENTO-serie.
 • Bij de 2:1-renovatieoplossing moet voor de platen een materiaaldikte worden gekozen van minstens de helft van de hoogte van de onder de luchtdichtingsbaan geplaatste thermische isolatie tussen de spanten.

Voorwaarde: Een over het hele oppervlak onbeschadigde binnenbekleding van

 • Gipsbouwplaten of
 • Bepleistering op lichte houtwolplaten

2:1-oplossing

Bovenisolatie met houtvezelonderdakplaten minstens half zo dik als de tussenspantisolatie

 1. Optioneel: Onderdakbaan (μd ≤ 0,10 m), bijv. pro clima SOLITEX MENTO 3000
 2. Isolatie op de spanten bij onderdakplaten van houtvezel
 3. DASAPLANO 0,01 connect
 4. Vezelvormig isolatiemateriaal
 5. evt. installatievlak
 6. Binnenbekleding: gipsplaten of bepleistering op lichte houtwolplaten

3:1-renovatieoplossing met profielplanken of bepleistering op latbeplanking binnen

Bij elementen van opbouwconstructies met een over het hele oppervlak onbeschadigde binnenbekleding van profielplanken (N/F) of bepleistering op latbeplanking kan op eenzelfde manier als hierboven beschreven te werk worden gegaan.

 • Bij de 3:1-renovatieoplossing moet voor de houtvezelplaten een materiaaldikte worden gekozen van minstens een derde van de hoogte van de onder de luchtdichtingsbaan geplaatste thermische isolatie tussen de spanten.

3:1-oplossing

Bovenisolatie met houtvezelonderdakplaten minstens 1/3 zo dik als de tussenspantisolatie

 1. Isolatie op de spanten bij onderdakplaten van houtvezel
 2. DASAPLANO 0,01 connect
 3. Vezelvormig isolatiemateriaal
 4. Binnenbekleding: gipsplaten of bepleistering op lichte houtwolplaten

Renovatieoplossing houtvezelplaatfabrikanten

De voor de DASAPLANO 0,01 connect voorgestelde oplossingen zijn productonafhankelijk en op basis van diverse op de markt verkrijgbare kwaliteiten houtvezelplaten ontwikkeld.
Mogelijk adviseren fabrikanten van houtvezelplaten opbouwconstructies met DASAPLANO-banen die afwijken van deze oplossingen.
Zij zijn precies op de hoogte van de technische mogelijkheden van hun producten, zodat de laagdiktes voor de buitendakse isolatie kleiner kunnen uitvallen.
In dat geval gelden de adviezen en de instructies van de platenfabrikant.

Kan als tijdelijke afdekking worden gebruikt

Bij gebruik als luchtdichtingsbaan bij een 2:1- of 3:1-renovatie kan de DASAPLANO 0,01 connect tot 14 dagen als tijdelijke afdekking aan de weersomstandigheden worden blootgesteld.
Deze beperking van de blootstellingsperiode is vereist, omdat de baan in deze gevallen niet alleen de constructie tijdens de bouwfase beschermt, maar ook nog als luchtdichtende laag functioneert en een vochtregulerende werking heeft.
Als de constructie zonder de vereiste dakisolatie tijdens koude seizoenen langdurig blootstaat aan weersomstandigheden, kan er sprake zijn van een toename van condensvorming.
De minimale dakhelling moet minstens 14° resp. gelijk aan de minimale dakhelling van de houtvezelplaat zonder aanvullende maatregelen zijn.
Bij aanbrenging en verlijming moeten de voorschriften van de Duitse unie van dakdekkersbedrijven (ZVDH) worden aangehouden.
Wanneer de banen als tijdelijke afdekking worden gebruikt, moeten ze extra mechanisch worden bevestigd.
Nageldoorvoeren kunnen met de afdichtingsband TESCON NAIDECK mono worden afgedicht, wanneer dit tijdens de bouwfase vereist is.
De band wordt op de tengellat verlijmd.
Onder invloed van regen kunnen er donkere vlekken op de baan ontstaan.
Deze zijn niet van invloed op de hoge waterdichtheid en de werking van de interne membranen.

Tip
Max. 7 dagen weersbestendig bij gemiddelde temperaturen overdag die lager zijn dan 10 °C.

Regels van de ZVDH

De productgegevensbladen van de Duitse unie van dakdekkersbedrijven (ZVDH) bevatten informatie over tijdelijke afdekkingen.
Volgens deze bladen dienen eenvoudige onderdak- en onderspanfolies alleen nog als aanvullende bescherming tegen regen onder de definitieve dakbedekking – maar niet als tijdelijke afdekking.
Indien een onderspan- of onderdakbaan ook als tijdelijke afdekking dienst moet doen, moet deze gecertificeerd zijn als bestand tegen slagregens en moet aan hogere eisen ten aanzien van de veroudering worden voldaan.
Tevens dient de fabrikant geschikt toebehoren aan te bieden.
pro clima voldoet met de DASAPLANO 0,01 connect aan de verhoogde eisen en biedt met de allround- kleefband TESCON VANA, de aansluitlijm ORCON F en de nagelafdichtband TESCON NAIDECK mono een compleet systeem voor veilige onderdakbanen en tijdelijke afdekkingen conform de eisen van de ZVDH.

Verhoogde ruimteluchtvochtigheid

DASAPLANO 0,01 connect kan op de bouwplaats worden gebruikt zonder al te veel stuc- of nat-in-natwerk.

Kwaliteitswaarborging

Een luchtdichtheidsmeting is een extra kwaliteitscontrole tijdens de bouw die wordt uitgevoerd met behulp van overdruk en kunstmatige rook. Het gebouw wordt in overdruk gebracht en aan de binnenkant met een rookmachine vol rook gezet. Aan de buitenkant kunnen vervolgens eventuele luchtlekkages worden opgespoord en verholpen. De folie moet van tevoren stevig genoeg mechanisch zijn bevestigd. Verlijmingen en aansluitingen moeten daarom zorgvuldig worden uitgevoerd. Bij het renoveren van daken is het uitermate belangrijk dat constructies tot in detail worden ontworpen en gerealiseerd. Dit geldt in het bijzonder voor aansluitingen op de dakvoet en de gevel.
Deze kwaliteitscontrole tijdens de bouw vervangt niet de laatste luchtdichtheidsmeting zoals bedoeld in het Gebäudeenergiegesetz (GEG, Duitse wet energiebesparing) of de eisen die de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Duitse financieringsinstelling voor economische ontwikkeling) stelt aan het bepalen van het aantal luchtwisselingen per uur (nL50-waarde).

Tip

Bij vragen over planning en constructien gelieve u contact op te nemen met de technische hotline.