Snelle en gemakkelijke renovatie

TEEE-technologie zorgt voor betrouwbaarheid

Idealiter ligt de luchtdichtingslaag aan de binnenzijde van de isolatie. Bij de 2:1- en 3:1-renovatiesoplossing is het ook mogelijk een luchtdichtingsbaan met speciale eigenschappen in het midden van de isolatie te schuiven.
Van doorslaggevend belang is dan echter wel de keuze van de geschikte baan. Door de bouwfysisch veeleisende situatie zouden membranen op basis van een monolitische functionele folie met actief vochttransport, zoals in DASAPLANO 0,01 connect, moeten worden toegepast. DASAPLANO 0,01 connect is luchtdicht en uiterst diffusieopen en zorgt door de poriënvrije functionele folie ook bij het neerslaan van condensatievocht op het membraan op betrouwbare wijze voor een actief vochttransport met zeer lage diffusieweerstanden.
De traditionele microporeuze membranen kunnen daarentegen bij afzetting van condensatiewater op het membraan met een hogere μd-waarde reageren. In het vervolg dreigt het neerslaan van condensatievocht opnieuw – dan kunnen bouwschade en schimmels ontstaan.

Poriënvrij membraan – actief vochttransport

Poriënvrije folies voeren vocht op actieve wijze af naar buiten - hoe meer vocht, des te sneller het gaat. De diffusieweerstand daalt. Voor het transport is slechts een minimaal dampdeeldrukverschil vereist.
Optimaal bij renovatie van buitenaf: dankzij de poriënvrije functionele folie is de baan uiterst slagregenbestendig. Hoge botsingssnelheden of een verminderde oppervlaktespanning van waterdruppels zijn bij DASAPLANO 0,01 connect geen probleem.Techniek-hotline