Afbeeldingengalerij verwerking

Randvoorwaarden

SOLITEX FRONTA PENTA-banen moeten met de bedrukte zijde naar buiten worden gelegd. Ze worden strak en zonder doorhangen horizontaal gelegd.

Bij gebruik achter betimmeringen met open voegen mag de voeg max. 50 mm breed zijn, met max. 40% open oppervlak.
De afstand tussen de betimmeringen met open voegen en de baan dient minstens 20 mm te zijn.

Er mogen geen bevestigingen worden aangebracht in gebieden waar verzameld water wordt afgevoerd.

Bij bewoonde of andere objecten die speciale bescherming vereisen, dienen er tijdens de bouwfase aanvullende maatregelen te worden genomen (bijv. afdekken). Afdekken dient ook bij langdurige werkonderbrekingen te worden overwogen.Techniek-hotline