Afbeeldingengalerij verwerking

1. Voorbereiden

Ondergronden moeten voldoende draagvermogen hebben en droog, glad, stof-, siliconen- en vetvrij zijn.
Ondergrond schoonvegen, evt. stofzuigen en afnemen.

2. Sjabloon opleggen

Montageset uit de folieverpakking nemen.
EPDM manchet op papieren onderlaag leggen.
Stanssjabloon opleggen en op EPDM uitlijnen.

3. Gaten stansen

Ter plaatse van de markeringen op de sjabloon met stansbuis en hamer het benodigde aantal gaten uitstansen.

Let op:
Door het stansen kan de ondergrond beschadigd raken.
Evt. onderlaag gebruiken

4. Lege buizen doorvoeren

Buizen geleidelijk door de manchet trekken.
De manchet daarbij vlak op de af te dichten ondergrond plaatsen en uitlijnen.

5. Kleven

Rondom met de systeemkleefband TESCON VANA afkleven.
In het midden aanzetten en naar buiten toe aanwrijven.
Bij onderdaken letten op de overlapping voor de afwatering.

6. Stevig aandrukken

Tenslotte stevig aandrukken met het hulpstuk PRESSFIX.
Zo bekomt men een efficiënte plaatsing zonder zijn handen vuil te maken.